CK MORE

MORE, POHODA, SLNKO a ŽIADEN STRES ....

 s nami si dovolenku užiješ...        

                 RAČIANSKA 18  BA III         CK MORE telefón& CK MORE mobil 0911 334 128, 0905 314 440          

Cestovné poistenie Union platné od 1.12.2022

POISTNÚ KNIŽKU AJ S POISTNÝMI PODMIENKAMI ZAŠLEME MAILOM NA VYŽIADANIE  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o zmenách v CESTOVNOM POISTENÍ PRE ÚČASTNÍKOV ZAHRANIČNÝCH ZÁJAZDOV (711)
s účinnosťou od 01.12.2022

dochádza k zmene v Cestovnom poistení pre účastníkov zahraničných zájazdov a preto vám prinášame krátky
prehľad najpodstatnejších zmien:

nový balík poistenia A2 EXCLUSIVE
je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia
A1 PANDEMIC, avšak v
prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie

-
vo výške 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu

(pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami)


-
maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve

Zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy)

Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.

Nachádzaš sa tu: Home Dôležité / Doprava Dôležité Cestovné poistenie Union